Wykład – Wizualna percepcja na podstawie filmu i obrazów oraz najnowsze technologie cyfrowe Augmented Reality i Virtual Reality

plakat fest

W ramach 3 Międzynarodowego Festiwalu Plakatu PlakatFest 7 czerwca 2018 zapraszamy na wykład oraz prezentacja pt. „Najnowsze technologie cyfrowe” prowadzone przez dr Iwona Pomianowską

Wykład ma na celu zbadanie psychologicznych czynników gry, które kształtują nasze zachowanie, podejmowanie decyzji, poznawanie i zaangażowanie emocjonalne.
Dlaczego gramy w gry? Jak je gramy? Jak wpływają one na nasze funkcjonowanie poznawcze i emocjonalne? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy wejść do szerokiej dziedziny „psychologii projektowania gier” – podejścia multidyscyplinarnego w ramach badań nad nowymi, cyfrowymi mediami oraz nowymi technologiami Virtual Reality oraz Augmented Reality

Zaplanowaliśmy 2 spotkanie dla grup do 20 osób w godzinach 13:00 i 16:00

Iwona Pom2

dr Iwona Pomianowska, projektant (tzw. „motion & informatioin design”), reżyser, psycholog, oraz wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, oraz Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Członek ciała doradczego Museum Leuven oraz badacz łączący domeny psychologii poznawczej oraz projektowania mediów zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym (doktorat w zakresie psychologii ukończony na Trinity College Dublin, oraz tytuł magistra sztuki i projektowania informacji na LUCA School of Arts w Brukseli).

Autorem plakatu tegorocznej edycji „PlakatFest” jest Jacek Staniszewski

arrow