“Transformacja: zdążyć przed katastrofą”

film1

Pokaz krótkometrażowego filmu dokumentalnego “Transformacja: zdążyć przed katastrofą”
nakręconego we współpracy The Climate Reality Project, stowarzyszenia BoMiasto oraz Śląska Opinia.

Głównym celem filmu jest zbudowanie większej świadomości dotyczącej tematu sprawiedliwej transformacji energetycznej jako projektu społecznego wymagającego uprzedniego zaplanowania w procesie angażującym różne grupy interesariuszy. Film opowiada historię młodej aktywistki, przeprowadzającej wywiady z przedstawicielami różnych grup społecznych w celu poznania ich historii i perspektywy na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Śląska. W filmie pokazane są sylwetki przedstawicieli m.in. związków zawodowych górników, przedsiębiorców, grup religijnych i kulturowych oraz edukatorów, których łączy głęboka troska o przyszłość Polski i świata w związku z nieuniknioną transformacją energetyczną.

film3

film2

Sprawdź cały repertuar

arrow