Klub Filmowy Grajfka

Klub Filmowy Grajfka

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na „Działalność Klubu Filmowgo Grajfka”. Będziemy prezentować najciekawsze propozycje polskiego i światowego kina połączone z prelekcjami filmoznawców i spotkaniami z twórcami. Zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach i wspólnego rozmawiania o kinie.

Dofinansowano PISF_log1pol

arrow