Sól ziemi czarnej – W ramach przeglądu filmów z Olgierdem Łukaszewiczem

Copy of 760px × 446px – olgierd

„Sól ziemi czarnej” reż. Kazimierz Kutz, Polska, 1969
dramat historyczny, obyczajowy

Film, poprzez pryzmat losów siedmiu braci Basistów walczących o wolność, opowiada o II powstaniu śląskim z 1920 roku. Kutz pokazuje plebejski charakter powstańczego zrywu oraz takież cechy górnośląskiej kultury (bracia idą do powstania, jakby szli na szychtę w kopalni). Tragizm miesza się w filmie z elementami komediowymi i szczególnym, regionalnym humorem.
Nagrody:
1975 -Nagroda Specjalna Wyróżnienie III- go stopnia Kazimierz Kutz za „twórcze ukazanie nurtu plebejskiego polskich wojen wyzwoleńczych, za odkrycie dla tematyki filmowej piękna regionu śląskiego, za indywidualny styl i wysokie walory artystyczne”
1970 – Złote Grono – Najlepszy film Kazimierz Kutz Nagroda za „nowe, zdecydowanie odbiegające od dotychczas prezentowanych ukazanie autentycznego patriotyzmu jak i polskości ludu śląskiego oraz za wybitne walory artystyczne, a w szczególności za piękno obrazu i dramaturgię filmu oraz jego komunikatywność,
Najlepsza scenografia Bolesław Kamykowski
Najlepsze zdjęcia barwne Wiesław Zdort
Najlepszy scenariusz Kazimierz Kutz

Cena biletu: 5 PLN/ os.

Kup bilet

 

Sprawdź cały repertuar

arrow